Zorggroep Elde

Wie ben je als organisatie

Zorggroep Elde is een zorgorganisatie met één gecombineerd centrumverpleeghuis, dat tevens fungeert als kenniscentrum voor de overige locaties en acht woon-zorgcentra, vrijwel allemaal met verpleeghuisplaatsen. Met hieronder een drietal huizen met een bijzondere functie, te weten religieuzen, zorgvragers uit (voormalige) overzeese rijksgebiedsdelen en een verpleegvoorziening voor ouderen van met name Turkse en Marokkaanse afkomst. 

Samen met een apart organisatieonderdeel Thuiszorg Elde hebben zij de taak en verantwoordelijkheid op zich genomen om (waar nodig in samenwerking met andere partners) zorg te dragen voor een keten van zorg- en dienstverlening aan veelal oudere inwoners met een zorgvraag in de gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel en omgeving. Hierbij is onder andere inbegrepen de hulp bij de realisatie van een Alzheimer Café in Boxtel en intensieve samenwerking met zorgboerderij ´t Binnenveld in Schijndel. 

Het werkgebied van Zorggroep Elde bevindt zich vooral in het Conglomeraat Zuid van de Regio ’s-Hertogenbosch. 

Zorggroep Elde draagt met ongeveer 1200 medewerkers zorg voor zo’n 1250 cliënten. 

Wat doet de organisatie

Zorggroep Elde biedt zorg- en dienstverlening en ondersteuning in geclusterde ouderenwoningen en steunpunten, zorgverlening bij cliënten thuis en een zorgboerderij, verzorgingshuiszorg, dagopvang en –verzorging, palliatieve zorg, een bovenregionaal aanbod voor categorale groepen cliënten en gespecialiseerde verpleeghuiszorg. 

Waarom zouden mensen bij Zorggroep Elde willen werken

Zorggroep Elde biedt veel verschillende functies op allerlei gebieden. Er wordt hard gewerkt om aan de (zorg- en welzijns)behoeften van onze cliënten te voldoen. Het is werk wat er toe doet! 

Wat heb je te bieden

Binnen Zorggroep Elde draait alles om verzorgenden niveau 3, maar daarnaast zijn er veel andere functies binnen en buiten de verzorgings- en verpleegafdelingen en de thuiszorg. Denk hierbij aan medewerkers binnen facilitaire diensten, zoals de technische diensten, de huishoudelijke diensten, de keukens en de restaurants. Maar ook op administratief gebied en beleidsvormend gebied zijn er veel verschillende functies. 

Wat maakt Zorggroep Elde een goede werkgever en welke cultuur heerst er

Om goede zorg te kunnen leveren, heb je goede medewerkers nodig. Zorggroep Elde is daarom zuinig op zijn medewerkers. Het werk is soms niet alleen mentaal zwaar, maar ook fysiek. Daarom zorgt Zorggroep Elde voor een goede begeleiding op de afdelingen en binnen de verschillende diensten, maar ook voor de juiste hulpmiddelen zoals tilliften. Verder heerst er een prima sfeer; de communicatie verloopt informeel en via korte lijnen Ook wordt er veel aan deskundigheidsbevordering en scholing gedaan. 

Dat de zorggroep als werkgever gewaardeerd wordt door de medewerkers, blijkt ook uit het rapportcijfer van 7,8 dat medewerkers bij het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek aan de zorggroep toekennen. 

Facebookpagina       : www.facebook.com/zorggroepelde

Vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden.

Locaties

Er zijn geen locaties gevonden.